Your search results

Lưu trữ Blog

Phân tích chi tiết những căn hộ quận 7 với m...

Th3 30, 2018
Thị trường bất động sản nói chung và thị trường khu nam, đặc biệt là căn hộ quận 7 nói riêng, các căn hộ có mức giá ...
Xem đầy đủ

Đẩy mạnh kế hoạch phát triển hạ tầng tại quậ...

Th9 02, 2017
Hiện tại UBND Tp.HCM đã và đang tập trung phát triển hạ tầng tại quận 4 và quận 8. Vì con đường ngắn nhất từ trung ...
Xem đầy đủ

Mở đường nối quận 4 và quận 7 dài 3,8km đầu ...

Th8 23, 2017
UBND Tp.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, sớm triển ...
Xem đầy đủ