Your search results

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Được đăng bởi Housein.vn lúc 15 Tháng Tám, 2017
| 0
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
5 (1) vote

Theo Nghị quyết số 74/NQ-CP, với 589.775 ha diện tích đất tự nhiên, đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp tại Đồng Nai khoảng 435.990 ha, chiếm 73,92% tổng diện tích đất tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, với khoảng 194.746 ha, đất trồng cây lâu năm có diện tích lớn nhất, chiếm tới 44,67% diện tích đất nông nghiệp. Ngoài ra, 24.948 ha đất trồng lúa, 25.291 ha đất rừng sản xuất, 112.460 ha đất rừng đặc dụng. Chiếm 26,08% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là đất phi nông nghiệp (khoảng 153.785 ha). Trong giai đoạn 2016-2020, 34.420 ha đất nông nghiệp được chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Điều chỉnh và sử dụng đất tỉnh Đồng Nai sao cho hợp lý

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất đảm bảo thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh, việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải có sự thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, sử dụng đất tỉnh Đồng Nai theo đúng kế hoạch, quy hoạch, đặc biệt là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê, khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh việc đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

Tăng cường thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm, kiên quyết không giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất với những trường hợp không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai, xử lý các trường hợp đã được cho thuê đất, giao đất nhưng sử dụng sai mục đích hoặc không sử dụng.

 

Theo Chính Phủ

Gửi ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật!